Workshop evaluatie eigenwoningschuld

De fiscaliteit rondom de eigenwoningschuld is in bepaalde situaties zeer ingewikkeld geworden. Regelmatig worden de fiscale spelregels veranderd en soms spreken Ministers en Staatsecretarissen elkaar tegen. De regering besluit iets en ontdekt achteraf pas dat het onuitvoerbaar is. Het gevolg is reparatie op reparatie, waardoor bijna niemand het meer begrijpt. 

Onlangs is er een zeer uitgebreid rapport aangeboden aan het kabinet met zaken die gaan over de complexiteit van de eigenwoningregeling. Het kabinet, in reactie, ziet de problematiek rondom dit thema, maar vindt dat de belastingdienst voldoende handvatten biedt. Daarnaast schuift zij de oplossingen door naar het volgende kabinet. Daarom is het volgen van onze cursus voorlopig een absolute must!

Staatsecretaris Snel heeft in  juni 2019 en in januari 2018 antwoord (Goedkeurend Besluit) gegeven op zijn voorganger Wiebes die in april 2017 de adviespraktijk op stelten had gezet. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor uw adviespraktijk.  In 2018 heb ik samen met schrijver IEX en financieel adviseurs Jos Koets een fiscaal onderzoek gedaan naar de eigenwoningschuld. Dit onderzoek heeft maanden geduurd en poogt aan te tonen dat in diverse situaties het zeer ingewikkeld is om de duur van de renteaftrek met daarbij het juiste hypotheekbedrag te berekenen.

Voor het onderzoek hebben wij 14 redelijk eenvoudig tot zeer complexe casusopdrachten uitgewerkt die direct toepasbaar zijn voor de adviespraktijk.  

Onze bevindingen, knelpunten en casusuitwerkingen willen wij graag delen met de adviespraktijk. Daarom organiseren wij op diverse locaties een workshop die betrekking heeft op de Wettelijke Regeling, het Goedkeurend Besluit, de Draagplicht Overeenkomst en de daarbij horende (on)mogelijkheden.

Voor wie geschikt

Voor alle financieel en fiscaal adviseurs met klanten die een eigen woning willen of hebben met een financiering. Door continue wijzigingen heeft u het overzicht niet meer. U heeft onvoldoende fiscale kennis van de eigenwoningschuld en bent onvoldoende op de hoogte van de fiscaal verduidelijkende en versoepelende besluiten en mogelijkheden tot het opstellen van een draagplicht overeenkomst.

Ondersteuning

Na het volgen van de cursus berekeningen eigenwoningschuld heeft u misschien nog fiscale ondersteuning nodig voor uw eigen adviespraktijk. Wij hebben een laagdrempelige (betaalbare) service waarbij we kijken naar de fiscale berekeningen van uw klantdossier. Wij beoordelen uw dossier en geven u inzicht in de fiscale (on)mogelijkheden.

Workshop evaluatie Eigenwoningschuld

De fiscaliteit rondom de eigenwoningschuld is in bepaalde situaties zeer ingewikkeld geworden. Regelmatig worden de fiscale spelregels veranderd en soms spreken Ministers en Staatsecretarissen elkaar tegen. De

Lees verder »
× Contact
Scroll naar top