Basiscursus

Leer eerst de fiscale basisvaardigheden van de eigenwoningschuld. Wij hebben speciaal voor de adviespraktijk een uniek programma ontwikkelt met direct toepasbare voorbeelden. Na deze dag heeft u voldoende basiskennis voor de vervolg praktijk cursus eigenwoningschuld.

Praktijkcursus

De fiscaliteit rondom de eigenwoningschuld is door continue wetswijzigingen er niet eenvoudiger op geworden. In de Cursus Goedkeurend Besluit leert u via een stappenplan hoe u volgens de wettelijke regeling, het goedkeurend besluit en draagplicht de eigenwoningschuld berekent.

Ondersteuning

Na het volgend van een praktijkopleiding eigenwoningschuld (bijvoorbeeld de cursus goedkeurend besluit) heeft u misschien nog fiscale ondersteuning nodig voor uw eigen adviespraktijk. Wij hebben een aanvullend service waarbij we kijken naar de fiscale constructies van uw klantdossier.

Waarom een Praktijkcursus?

De fiscaliteit rondom de eigenwoningschuld is in bepaalde situaties zeer ingewikkeld geworden. Regelmatig worden de fiscale spelregels veranderd en soms spreken Minsters en Staatsecretarissen elkaar tegen. De regering besluit iets en ontdekt achteraf pas dat het onuitvoerbaar is. Het gevolg is reparatie op reparatie, waardoor bijna niemand het meer begrijpt. 

Staatsecretaris Snel heeft in januari 2018 antwoord (Goedkeurend Besluit) gegeven op zijn voorganger Wiebes die in april 2017 de adviespraktijk op stelten had gezet. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor uw adviespraktijk.

 In 2018 heb ik samen met een schrijver IEX en financieel adviseurs Jos Koets een fiscaal onderzoek gedaan naar de eigenwoningschuld. Dit onderzoek heeft maanden geduurd en poogt aan te tonen dat in diverse situaties het zeer ingewikkeld is om de duur van de renteaftrek met daarbij het juiste hypotheekbedrag te berekenen.

Voor het onderzoek hebben wij 14 redelijk eenvoudig tot zeer complexe casusopdrachten uitgewerkt die direct toepasbaar zijn voor de adviespraktijk.  

Onze bevindingen, knelpunten en casusuitwerkingen willen wij graag delen met de adviespraktijk. Daarom organiseren wij op diverse locaties praktijkgerichte dagopleidingen die betrekking heeft op de Wettelijke Regeling, het Goedkeurend Besluit, de Draagplicht Overeenkomst en de daarbij horende (on)mogelijkheden.

 

Voor wie geschikt

Voor alle financieel adviseurs met klanten die een eigen woning willen of hebben met een financiering. Door continue wijzigingen heeft u het overzicht niet meer. U heeft onvoldoende fiscale kennis van de eigenwoningschuld en bent onvoldoende op de hoogte van de fiscaal verduidelijkende en versoepelende besluiten en mogelijkheden tot het opstellen van een draagplicht overeenkomst.

Hoe verder

U meldt zich aan voor de Cursus Goedkeurend Besluit en het berekenen aandeel eigenwoningschuld. In de ochtend starten we met de theorie en leert u werken met een stappenplan. Vervolgens gaat u onder professionele begeleiding eenvoudige eigenwoningschuld casussen uitwerken. Het middagprogramma bestaat uit het uitwerken van veel voorkomende complexe eigenwoningschuld casussen. Hierna bent u weer voldoende op de hoogte van alle fiscale wijzigingen.

Ondersteuning

Na het volgen van de Praktijkcursus eigenwoningschuld heeft u misschien nog fiscale ondersteuning nodig voor uw eigen adviespraktijk. Wij hebben een aanvullende service waarbij we kijken naar de fiscale constructie van uw klantdossier. Wij beoordelen uw dossier en we geven u inzicht in de fiscale (on)mogelijkheden.

Geldzaken Paul Muskens Financieel Advies