Berekeningen Eigenwoningschuld

Goedkeurend Besluit | Interne Draagplicht overeenkomst

Met stoplicht overzichten!  Zodat u heel eenvoudig begrijpt in welke situatie er wel of geen sprake is van een eigenwoningschuld. 

Wij hebben speciaal voor de adviespraktijk een uniek dagprogramma ontwikkelt. Tijdens deze bijeenkomst komt de theorie samen met de praktijk. Laat u tijdens de 8 uur durende bijeenkomst bijscholen door Paul Muskens.

Bijeenkomst 1

Het Goedkeurend Besluit (2018) en het berekenen aandeel Eigenwoningschuld

Docent: Paul Muskens | Fiscaal Specialist Eigenwoningschuld 

Inhoud programma

Als de fiscus het niet meer weet, wat moet de hypotheekadviseur dan doen. Om toch aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen en niet aansprakelijk te worden gesteld door de klant, is het van belang om alle mogelijkheden in kaart te brengen voor de klant. Naar aanleiding van het Besluit van 30 januari 2018 is komen vast te staan dat het berekenen van de duur van de renteaftrek met daarbij de juiste hypotheekbedragen zeer ingewikkeld is geworden.

In deze cursus gaan wij dieper in hoe de berekening in diverse situaties moet plaats vinden. Hierbij hanteren wij een stappen plan waarbij eerst de berekening wordt uitgevoerd via de Wettelijke Regeling. Aangezien er geen 100% duidelijkheid is over deze berekening, zullen wij twee soorten berekeningen uitleggen. Hierna wordt deze Wettelijke Regeling geoptimaliseerd per persoon, waarna deze wordt doorberekend naar het Goedkeurend Besluit. Bij samenwonenden en mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd wordt ook nog eens de berekening gemaakt naar Draagplicht Overeenkomst.

De gehele dag maakt u diverse praktijk casussen waarbij starters, doorstromers met elkaar een andere woning gaan kopen. Bovendien worden in de casussen, de schenking, verbouwing en Eigen Woning Reserve behandeld. Het tijdstip van samenwonen, trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, trouwen in volledige gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden worden op drie verschillende tijdstippen doorgenomen. Bijvoorbeeld het trouwen in beperkte gemeenschap van goederen voordat er een andere woning wordt aangekocht, of het trouwen in beperkte gemeenschap van goederen als de nieuwe woning al is gekocht.

Na deze cursus dag moet u met het stappenplan zelf de situaties kunnen berekenen. Wij attenderen u erop dat deze cursus zeer pittig is. De gehele dag moeten er berekeningen worden gemaakt. Alleen als u daadwerkelijk actief deelneemt, heeft deze cursus zin om te volgen. Om ook persoonlijk uitleg te kunnen geven, is het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Programma / onderwerpen

– maximaal 7 praktijk casussen doorberekenen (minimaal 5 is ons doel)
– berekenen Wettelijke Regeling, Optimaliseren Wettelijke Regeling, Goedkeurend Besluit en de Draagplicht Overeenkomst
– alle mogelijkheden van het kopen van een nieuwe woning door starters en doorstromers
– uitwerken casus als er wordt samengewoond, getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen, getrouwd in volledige gemeenschap van goederen en op huwelijkse voorwaarden
– berekeningen met een verbouwing, EWR en een schenking
– alle hypotheekvormen waaronder ook de SEW en de aflossingsvrije hypotheek

Casussen

De volgende casussen zullen behandeld worden deze dag:

Casus 1:
Doorstromer na 2013
Starter na 2013
Geen EWR
Annuiteiten hypotheek

Casus 2:
Doorstromer voor 2013
Starter na 2013
Geen EWR
Annuiteiten  en Aflossingsvrij hypotheek

Casus 3:
Doorstromer na 2013
Starter na 2013
EWR
Annuiteiten hypotheek

Casus 4:
Doorstromer voor 2013
Starter na 2013
EWR
Spaar en Annuiteiten en Aflossingsvrije hypotheek

Casus 5:
Doorstromer na 2013
Doorstromer na 2013
EWR
Annuiteiten hypotheek

Casus 6:
Doorstromer voor 2013
Doorstromer na 2013
EWR 2x
Spaar en aflossingsvrij en annuiteiten hypotheek

Casus 7:  IEX casus
Doorstromer voor 2013 met een eerder EWS verleden met een andere partner
Doorstromer na 2013
EWR 2x en een schenking en verbouwing
Annuiteiten hypotheek

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen €199 inclusief BTW. De dag begint om 9.30 uur (9.15 uur aanwezig zijn) en eindigt om 16.30 uur (met een uitloop tot 17.00 uur). Er is en lunch van 12.30 tot 13.00 uur. 

Ter attentie: Het maximaal aantal deelnemers is 14. Indien er meer inschrijvingen zijn, zullen wij extra cursus dagen plannen.

Het minimale aantal deelnemers is 8 met een maximum 14.

Agenda datum: 

26 April 2019     | 09:30 – 16:30 uur | Rotterdam

 

 

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs 2018 van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan u downloaden in deze link. Bekijk via deze link ook onze opdrachtbevestiging voor opleidingen en cursussen. 

Aanmeldingsformulier!

Aanmelden Opleiding! Vermeldt dan AUB de datum, locatie en of of u een Basisopleiding of Cursus Goedkeurend Besluit wilt volgen.