Onderlinge Draagplicht Overeenkomst

De staatssecretaris van financiën heeft in een brief (14 april 2017) antwoord gegeven op een aantal Kamervragen die gesteld waren over het eigenwoningschuld-verleden voor de inkomstenbelasting van fiscaal partners die samen een woning kopen en financieren. Hij constateerd dat er nadelige fiscale gevolgen kunnen zijn indien één of beide partners (gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend) al een eigenwoningverleden heeft. In een besluit (30 januari 2018) geeft de staatssecretaris een oplossing voor dit probleem. Door toepassing van het besluit gaan fiscaal partners elkaars eigenwoningschuld-verleden delen. Een andere mogelijkheid is dat de fiscaal partners (eenvoudige gemeenschap) een onderlinge draagplicht overeenkomst sluiten, waarin zij onderling vaststellen in welke verhouding zij intern draagplichtig zijn ten aanzien van de geldlening die door hen is aangegaan ter verwerving en/of verbetering van de woning.

Hier(onder) treft u een pdf-bestand aan met de berekeningen en toelichtingen van de eigenwoningschuld bij de Wettelijke Regeling, het Goedkeurend Besluit en de onderlinge Draagplicht Overeenkomst, waarbij fiscaal partners gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft, een woning in eigendom verkrijgen en gezamenlijk een hypotheek aangaan.

Conclusie (lees eerst het hele artikel)

Voor samenwoners kan het maken van onderlinge afspraken in een onderlinge draagplicht een goed alternatief zijn.  

Stappenplan:

 1. Intake gesprek met de klant.
 2. Opstellen fiscaal rapport eigenwoningschuld o.b.v. klantinformatie (adviesrapport).
 3. Notariële samenlevingsovereenkomst controleren op tegenstrijdigheden draagplicht overeenkomst.
 4. Opmaken van een onderlinge draagplicht overeenkomst. 
 5. Voorbeeldberekening onderlinge afrekening, indien de woning over 10 jaar wordt verkocht.

Wat hebben wij van u nodig:

 1. De gegevens van de woning.
 2. De financieringsoverzicht(en) van uw woning.
 3. Een notariële samenlevingsovereenkomst. 
 4. Persoonlijke (inkomens)gegevens. 

Prijs: 499 euro

* Indien u gehuwd (of geregistreerd partners) bent buiten iedere gemeenschap van goederen of indien uw woning niet valt in de huwelijks gemeenschap van goederen kunnen wij u wellicht op uurtarief verder helpen. Wij adviseren u wel om de onderlinge draagplicht overeenkomst notarieel vast te leggen. 


  Wat wilt u?

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.


   

  Draagplicht overeenkomst  

  € 499,- 

  Scroll naar top