Eindrapport Evaluatie Complexiteit fiscale eigenwoningregeling

Conclusie kabinet

Het kabinet is van mening dat de Belastingdienst al veel doet om belastingplichtigen en adviseurs te faciliteren. Initiatieven zoals de genoemde landelijke campagne “Voor wie verder wil, maar niet samen” dragen bij aan het waar mogelijk begeleiden van alle betrokkenen bij een veelal ingrijpend life- event. Fiscale aspecten die soms grote gevolgen kunnen hebben – maar waar

men begrijpelijkerwijs op het moment van voordoen van een dergelijk life event wat minder oog voor heeft – kunnen daarmee toch de aandacht krijgen die nodig is om een lastige en langdurige nasleep te voorkomen.
Ook voor informatievoorziening aan adviseurs zoals via het Forum Fiscaal Dienstverleners of handreikingen blijft het kabinet zich inzetten. Datzelfde geldt voor informatieverstrekking aan burgers, zowel via de site van de Belastingdienst maar ook via informatiesites zoals de genoemde site “Woning kopen: wat moet ik regelen?”, met een breder perspectief dan alleen het fiscale.

Voor de langere termijn is het kabinet van mening dat de uitkomsten van de evaluaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor toekomstige keuzes in de wijze van fiscale behandeling van de eigen woning, waarbij het sterk reduceren van de complexiteit een belangrijke component moet zijn. Dit kabinet heeft al stappen gezet om de fiscale tegemoetkoming stapsgewijs te reduceren met het oog op het creëren van een stabiele woningmarkt via het verminderen van schuldopbouw en reducering van de budgettaire impact die een doorwerking kent in huizenprijzen. Het is naar de mening van het kabinet aan een volgend kabinet om hier eventueel verdere stappen in te zetten. Het ontwikkelen van een helder perspectief inzake de fiscale behandeling van de eigen woning kan daarbij helpen om iedereen op een verantwoorde wijze mee te nemen naar een uitvoerbare en betaalbare regeling die recht doet aan de woonwensen van burgers.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Financiën,

Menno Snel

Bron: Overheid
klik op Overheid daar kunt u de pdf-bestanden downloaden voor u eigen archief!
eindrapport-panteia-evaluatie-complexiteit-van-de-fiscale-eigenwoningregeling

Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

PDF bestand
Evaluatie-doeltreffendheid-en-doelmatigheid-eigenwoningregeling

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Laatste nieuwsberichten

Uitgewerkte casus Deel 3

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »

Uitgewerkte casus Deel 2

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »

Uitgewerkte casus Deel 1

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »
Nieuws Archief
Scroll naar top
× Contact