Opstellen Draagplicht overeenkomst taak voor notaris?

Als financieel planner/hypotheekadviseur moet je bij het opstellen van een financieringsconstructie/advies rekening houden met de vermogensrechtelijke afspraken tussen partners. De afspraken over de interne draagplicht/vordering tussen partners van gezamenlijk aangegane schulden moeten worden vastgelegd in een (notarieel) samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. FFP vindt dat deze taak is voorbehouden aan de notaris. 

Sinds de Kamerbrief van 14 april 2017 en het hieruit voortgekomen besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018 is het als financieel planner/hypotheekadviseur noodzakelijk geworden om in het opstellen van een financieringsconstructie/advies rekening te houden met de vermogensrechtelijke afspraken tussen partners. Raadzaam is deze afspraken over de interne draagplicht/vordering tussen partners van gezamenlijk aangegane schulden vast te leggen in een (notarieel) samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het juist adviseren over een financieringsconstructie, dus inclusief de fiscale aftrekbaarheid van leningdelen, is gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Advisering en het opstellen van een overeenkomst, waarin partijen afspraken vastleggen die uitgangspunt zijn geweest bij dat advies, valt meestal niet zonder meer onder de dekking. Belangrijk is dat financieel planners/adviseurs zich hiervan bewust zijn. FFP vraagt zich af of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars dekking geven voor het opstellen van een draagplichtovereenkomst tussen partners die niet aansluit op de andere vermogensrechtelijke afspraken die zij hebben gemaakt.

Rol van de notaris

De materie hieromtrent is complex en bedacht moet worden dat meerdere aspecten moeten worden afgestemd op/in de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract. Afspraken over de kosten van de huishouding, de betaling van de aflossing, de vergoeding van een vordering en de samenhang met een eventueel verblijvingsbeding zijn van belang voor een integraal advies. Een goede planner/adviseur stuurt een notitie richting de notaris over wat met cliënten is besproken en wat het uitgangspunt is geweest voor het advies. Verstandig is ook om vervolgens de notaris te vragen de planner/adviseur te informeren over eventuele aanpassingen in de uitgangspunten als hij die overeenkomt met de cliënten.

FFP meent dat het de expertise van de financieel planner/hypotheekadviseur te buiten gaat om dergelijke (aanvullingen op) (notariële) overeenkomsten op te stellen. Deze taak is voorbehouden aan de notaris.

Bron: FFP

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Laaste nieuwsberichten

Cursus Pe SEH 2019

 Onze cursus Berekeningen Eigenwoningschuld op 8 februari, 27 en 29 maart waren zeer geslaagd. Er komt hier een vervolg op in de maanden september, oktober, november

Lees verder »

Antwoord Staatssecretaris

Eigenwoningschuld verleden gaat bij Boedelmenging niet volledig over! Den Haag, 6 juni 2019 Verzoek vaste commissie voor Financiën om reactie  op vraag J.J. K. te V. inzake

Lees verder »

Eigenwoningschuld bij Boedelmenging

De wetgever heeft uitdrukkelijk geregeld dat bij een boedelmenging krachtens huwelijk waarbij er sprake is van een eigen woning met een lopend aflossingsschema van een eigenwoningschuld (art.

Lees verder »

Onderzoek Eigenwoningschuld

In oktober 2018 ben ik benaderd door financieel adviseur en schrijver IEX Jos Koets. Hij heeft aan mij en aan een aantal andere “eigenwoning specialisten”

Lees verder »
Nieuws Archief
× Contact
Scroll naar top