Antwoord Staatssecretaris

Eigenwoningschuld verleden gaat bij Boedelmenging niet volledig over!

Den Haag, 6 juni 2019

Verzoek vaste commissie voor Financiën om reactie  op vraag J.J. K. te V. inzake duur renteaftrek en berekening hypotheekbedragen.

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Financiën heeft mij op 18 maart 2019 verzocht te reageren op een vraag van de heer J.J. K. te V. over de duur van de renteaftrek en de berekening van hypotheekbedragen. Ik informeer u als volgt.

Samenvatting vraag van de heer K.

De heer K. verwijst in zijn mail van 26 februari 2019 naar een column van zijn hand van 4 januari 2019  In deze column beschrijft de heer K. dat onduidelijk zou zijn of door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen het renteaftrekverleden van de ene echtgenoot voor 50% overgaat op de andere echtgenoot. Het antwoord op deze vraag is van belang om het recht op renteaftrek van de echtgenoten te bepalen. In zijn mail vraagt de heer K. welke stappen hij moet ondernemen om hier duidelijkheid over te krijgen.

Procedurele reactie op de vraag van de heer K.

De heer K. stelt in een column in het algemeen een inhoudelijke vraag aan de orde over de uitleg van een fiscale regeling. Het is niet gebruikelijk voor de Belastingdienst of het ministerie van Financiën om naar aanleiding van een column op internet of in andere media inhoudelijk te reageren op vragen die daarin aan de orde komen. Vragen over de toepassing van wettelijke regelingen in het algemeen kunnen via het loket Informatie Rijksoverheid worden voorgelegd. Vragen over de individuele situatie van een belastingplichtige kunnen worden voorgelegd via de BelastingTelefoon. Mij is niet bekend dat de heer K. zijn vraag aan de Belastingdienst of het ministerie van Financiën heeft voorgelegd.

Inhoudelijke reactie op de vraag van de heer K.  

De vraag van de heer K. is of het renteaftrekverleden van de ene echtgenoot door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen voor 50% overgaat op de andere echtgenoot vanwege de civielrechtelijke boedelmenging.

Door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen valt het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten in de gemeenschap (civielrechtelijke boedelmenging). Het renteaftrekverleden is geen civielrechtelijk begrip maar een fiscaal begrip. Als de fiscale wetgever wil dat een boedelmenging krachtens huwelijk ook fiscale gevolgen heeft voor het renteaftrekverleden, dan moet dat expliciet geregeld worden in de wet.

Voor de annuïtaire eigenwoningschuld die bestaat op het moment van het huwelijk is dat wettelijk geregeld (in artikel 3.119c, negende lid, Wet IB 2001).Het lopende aflossingsschema gaat door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen over op de huwelijkse partner voor het deel van de schuld (de helft) dat door boedelmenging overgaat op die partner.

Ook het recht op overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden en de lopende dertigjaarstermijn gaan in die situatie over op de huwelijkse partner voor het deel van de schuld dat door boedelmenging overgaat op die partner (artikel 10bis.1, zevende lid, eerste volzin, Wet IB 2001).

 Dit betekent dat alleen het aflossingsschema van een lopende eigenwoningschuld, het recht op overgangsrecht van een aanwezige bestaande eigenwoningschuld en de daarbij behorende dertigjaarstermijn overgaan op de huwelijkse partner bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.

De wetgever heeft daarnaast uitdrukkelijk bepaald dat de mogelijkheid tot herleven van het recht op overgangsrecht binnen de oversluittermijn ook overgaat op de huwelijkse partner als sprake is van boedelmenging krachtens huwelijk (artikel 10bis.1, zevende lid, tweede volzin, Wet IB 2001).

In andere situaties gaat het renteaftrekverleden op grond van de wettelijke regeling niet voor de helft over naar de andere echtgenoot bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën

Menno Snel

Samenvattend 

Uit het antwoord blijkt dat niet het gehele EWS verleden overgaat. Jos Koets en ik hadden hier al rekening mee gehouden (zie pdf-voorbeelden column IEX / 4 januari 2019) en hebben deze uitwerking ook al meegenomen in de cursus die ik (soms met Jos) geef. 

Voor de adviseurs betekent dit wel dat zij nog alerter moeten zijn. De berekening van de Wettelijke Regeling wordt hierdoor nog ingewikkelder. Op het ogenblik zullen weinig adviseurs de berekening kunnen maken daar deze niet eerder in de cursussen van de diverse opleidingsinstituten is meegenomen / uitgelegd.

Er is dus weer flink wat werk aan de winkel voor die adviseurs. Volg een cursus dan praten we je volledig bij!

 

 

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Laatste nieuwsberichten

Uitgewerkte casus Deel 3

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »

Uitgewerkte casus Deel 2

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »

Uitgewerkte casus Deel 1

In samenwerking met Jos Koets heeft hij in de afgelopen weken iedere vrijdag een casus gepubliceerd waarbij stap voor stap de berekening van de Wettelijke

Lees verder »
Nieuws Archief
Scroll naar top
× Contact